כפתור פתיחת טופס דברו איתנו
כפתור סגירת טופס רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן
נווט אלינו
ממונה אנרגיה

ממונה אנרגיה


על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), חייב כל מפעל או תאגיד שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט (צריכת חשמל, שריפת דלקים ואנרגיה לחימום וקירור, ועוד). למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. 


תחומי האחריות של ממונה האנרגיה כוללים פעולה תקינה, יעילה וחסכונית של מערכות המתקן; מניעת בזבוז אנרגיה; פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מירבית של המתקנים והתהליכים; מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק; מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר; התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים; ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה וביחידות קירור; ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים; המלצה על פעולות התייעלות אנרגטית וקידומן; הדרכה והשתלמויות עובדים; והכנת הוראות מפורטות להתייעלות אנרגטית.