ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

שפכים תעשייתיים

פריטים: 3

פרשה טכנית - מדוע כל מפעל תעשייתי זקוק לה?

פרשה טכנית הינה מסמך בו מצויינים הערכת הנזקים הפונטמציאליים שעלולים להיגרם ע"י המפעל כגון שפכים,איכות אוויר,רעש,ריח ועוד

טיפול בשפכים תעשייתיים - מהו ומה חשיבותו למפעלים ולסביבה

צריכת המים בתעשייה בישראל עומדת על כ-120 מיליון מ"ק לשנה ומהווה בסביבות  5-6% אחוזים מכלל צריכת המים בישראל, לעומת זאת, כמות השפכים שמייצרות התעשיות השונות, מגיעה לכ-16% או 17% מהשפכים הארציים.

מכוני טיהור שפכים ומתקני שאיבה

תקציר לקורס נאמני בטיחות במתקני טיהור שפכים ומכוני שאיבה


טיהור שפכים הוא התהליך שבו שפכים עוברים תהליך טיהור שמאפשר שימוש בהם לחקלאות או הזרמתם לנחלים מבלי שיגרמו לזיהום.
טיהור שפכים מבוצע באמצעות מכון טיהור שפכים או בריכת חמצון.

שפכים תעשייתיים