ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

Indoor air Quality

בדיקת איכות אויר פנים מבנית‏Indoor air Quality ‎‏


בדיקת איכות האוויר פנים מבנית ופרמטרים נוספים כגון: מספר החלפות אוויר, ‏טמפרטורה, לחות ‏יחסית לקביעת עמידתם בהמלצות‏ASHRAE ‎‏ ‏‎ ‎  ומתן המלצות אופרטיביות לשינויים ‏‏הנדרשים.‏
איכות האוויר בבנייני משרדים הינו פרמטר בעל חשיבות גבוהה להרגשת נוחות ויעילות ‏העובדים.‏

Indoor air Quality