ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

תסקירי השפעה על הסביבה

הלימה של דרישות המשרד להגנת הסביבה

‏הכנת תסקירי השפעה על הסביבה על פי דרישות המשרד להגנת ‏הסביבה לפרויקטים חדשים והוספת מבנים במפעלים ‏קיימים. ניהול צוות המומחים בדיסציפלינות השונות לשם הכנת תסקיר השפעה על ‏הסביבה הכולל הערכת סיכונים ‏סביבתית של חומרים מסוכנים המצויים במפעל.‏

תסקירי השפעה על הסביבה