ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

ביצוע סקרי סיכונים

‏ביצוע סקרי סיכונים בריאותיים/גהותיים במפעלים וארגונים

‏סקר הסיכונים מהווה בסיס להערכת החשיפה ופעולות למניעתה בהתאם ‏‏ לצורך. סקר זה מהווה גם חלק אינטגרלי של תוכנית בטיחות ושל תקן ‏‏ 18001 ‏‎ .

ביצוע סקרי סיכונים