ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

ת"י 18001

‏‏הכנת חברות וארגונים לקבלת תקן ישראלי 18001

‏‏תקן זה הינו תקן וולונטרי ומהווה בסיס לזיהוי, הערכה ובקרת סיכונים לעובדים ‏‏ תוך פעילות להפחתת רמת הסיכונים הבריאותיים והבטיחותיים.‏
חברתנו תכין את ארגונך לקראת עמידה בתקן זה ותלווה את תהליך קבלתו. ‏

ת"י 18001