ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

סקר מכין ‏לפני ניטור סביבתי

‏‏הכנת סקר מכין לפני ביצוע ניטור סביבתי‏


‏בדיקת המפעל/ארגון בעמידה בכל החוקים והתקנות בנושא הבריאות ‏‏ התעסוקתית הרלוונטיים למפעל.‏
שרות זה כולל המלצות לביצוע ניטור סביבתי והדרכת הגורמים הרלוונטיים ‏‏ במפעל לביצוע פיקוח רפואי לעובדים עם גורמים מזיקים.‏


מהסקר ניתן לקבל מידע לגבי עמידת המפעל/ארגון בכל החוקים והתקנות ‏בנושא הבריאות התעסוקתית הרלוונטיים למפעל.‏

סקר מכין ‏לפני ניטור סביבתי