ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

אמצעי בקרה ומניעה

השלב השלישי

לאחר קבלת תוצאות הסקר המכין והניטור הסביבתי , קיים צורך בהמלצה על אמצעי הבקרה והמניעה האופטימליים. אנחנו נתאם ונפקח על התקנת אמצעים ‏‏אלה ונבדוק את יעילות הבקרה ע"י ניטור סביבתי חוזר.

אמצעי בקרה ומניעה