אחראי רעלים וחשיבותו בארגון

כל מעסיק וחברה ובפרט ארגונים גדולים מחויבים לפעול על פי דרישות החוק. ארגון הנדרש להיתר רעלים על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה חייב למנות אחראי רעלים כחלק מהעשייה הכוללת לטיפול בחומרים המסוכנים, אחסונם והטיפול בהם וגם למניעת פגיעות, פציעות ומחלות בקרב העובדים וגם על מנת למנוע זיהומים סביבתיים

אחראי רעלים

אחראי רעלים וחוק חומרים מסוכנים

כדי להבין מדוע נדרש למנות אחראי רעלים בארגונים, יש להקדים ולעדכן  על חוק החומרים המסוכנים, 1993. על פי חוק זה, אדם או חברה ימנעו מכל עיסוק הקשור ברעלים אלא אם כן יש ברשותם היתר לעשות כן.

ההיתר ניתן בסמכותו של השר הממונה על הגנת הסביבה וזאת, לאחר התרשמות של אנשי מקצוע הבוחנים את העניין למשל על סמך מספר החומרים וכמותם, אופי העיסוק, אופי פעולת המפעל, דרך אחסון הרעלים והימצאותו של אחראי רעלים מוסמך.

בין היתר, מחייב החוק אחסון וטיפול נכון של רעלים המפורטים בו וכן טיפול המונע זיהום הסביבה. כמובן, שיש לנהוג ברעלים בזהירות על מנת למנוע נזק או פגיעה בעובדים או בכל מי שעשוי להימצא בסביבת החומרים המסוכנים והרעילים.

על פי החוק, יש להציב שילוט ברור המזהיר מפני הימצאות הרעלים וכן יש להנהיג היערכות למצבי שגרה וחירום וכמובן לדאוג לאחסנה נאותה בהתאם לסוג החומר וכמותו.

אחריותו של אחראי הרעלים

אחראי הרעלים אמנם לא חייב להיות כימאי בהכשרתו אבל הוא בהחלט חייב להיות בעל ידע בנושא הרעלים שבתחום אחריותו, וגם לגבי אופן הטיפול בהם כך שניתן יהיה למנוע פגיעה בעובדים, בעוברים ושבים וכן גם למנוע זיהום סביבתי.

על מנת להעניק לאחראי את הכלים, עליו להשתתף בקורס מקצועי - קורס אחראי רעלים. במסגרת הקורס אפשר לרכוש את הידע הדרוש לגבי אחריות וחובות, כללי החוק, פעילות שוטפת וגם בחירום.

בין היתר, אחראי רעלים יכיר את החוק והתקנות, את הנושאים שבאחריותו ואת אופן הרישום של קבלת רעלים או הוצאתם ממקום האחסנה. האחראי יכיר וידע כיצד לנהוג ברעלים, כיצד להשתמש בציוד מגן, היבטים כימיים ומיון החומרים לפי קבוצות שונות ורמות סיכון. בנוסף, הוא יוכל לבצע הערכות סיכונים ויכיר עקרונות בתורת הרעלים.

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022