בטיחות מזון

בשנים האחרונות חלה מגמה הולכת ומתחזקת בנושא ניהול בטיחות מזון‎ ‎במטרה ‏למנוע הרעלות כתוצאה מצריכת מזון שמיוצר בצורה לא בטוחה. ‏‎‏ ‏בטיחות מזון

תברואת מזון ע"פ תקני איכות

ניהול בטיחות ותברואת מזון מלווה את תעשיית ‏המזון והארגונים המשיקים באמצעות סקרי ‏‏HACCP‏ ותקן 22000 ‏ISO‏ .תקנים אלה הביאו לשינויים ‏בדרישות מספקים‎ ‎ויצרנים ‏בכל תחומי יצור המזון והמשקאות, חומרי הגלם לתעשיות ‏אלה, תוצרת חקלאית ‏טרייה ואריזות‎‏ ‏‎ראשוניות של מוצרי מזון.‏
‏ ‏

   1. ‏ביצוע סקרי ‏HACCP‏ – ניהול בטיחות מזון לקבלת תקן 22000 ‏ISO
      חברתנו מבצעת סקרי‎ HACCP ‎למציאת נקודות כשל אפשריות בתחום של ‏‏ בטיחות מזון במפעלי מזון ובספקים שלהם. זהו השלב הראשון בהכנה לקבלת ‏
      ‏ תקן 22000 ‏ISO‏.‏
      
   2. ‏הכנת יצרניות מזון וחברות נלוות לקבלת תקן 22000 ‏ISO‏
      בטיחות מזון- מתייחס לנוכחות סכנה אשר מקורה במזון בעת צריכתו‎.
      הסכנה‎ ‎במזון יכולה להתרחש בכל שלב בשרשרת המזון ולכן יש להבטיח את בטיחות ‏המזון לאורך כל‎ ‎שלבי השרשרת‎- ‎‏ מהספקת מוצרי הגלם, האחסון, הייצור, האריזה, ‏ההספקה ועד לצרכן.‏

חברתנו תכין את ארגונך לקראת עמידה בתקן זה ותלווה את תהליך קבלתו. ‏

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022