גיהות תעסוקתית ובריאות העובד

מטרת מדע הגיהות התעסוקתית לזהות ולהעריך את עוצמת חשיפת העובדים לגורמי סיכון תעסוקתיים שונים ותנאי סביבה במקום עבודתם. גורמי הסיכון הינם כימיים: חומרים מזיקים הנפלטים בתהליכי הייצור ונכנסים למערכת הנשימה או נספגים דרך העור ע"י העובדים, וגורמי סיכון פיזיקליים: רעש,  קרינה מסוגים שונים, תנאים סביבתיים כגון טמפרטורה, לחות, תאורה ותנאים ארגונומיים .

חובת המעסיק, לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי, לאותם גורמים ולתנאים הסביבתיים באופן שוטף,  כדי למנוע ‏התפתחות של מחלות מקצוע בקרב העובדים החשופים לגורמי הסיכון השונים. ‏

גיהות תעסוקתית בעידן של סיכונים

הכרת גורמי סיכון מתבצע בעזרת סקר מקדים הנדרש ע"י מינהל הבטיחות, והינו שלב חשוב מאוד לצורך הכנת תכנית מתאימה לניטור הסביבתי תעסוקתי.

הסקר המקדים הוא הבסיס להכנת תכנית לזיהוי החשיפה‏ הפוטנציאלית לחומרים כימיים, גורמים פיסיקליים (רעש, סוגי קרינה, ‏עומס חום), וזיהוי סיכונים ביולוגיים במקומות עבודה.

מפעלים נדרשים להכין תכנית לניהול סיכונים, ובה מוקדש פרק לתחום חשיפות העובדים לגורמי סיכון  תעסוקתיים.

חברות המוסמכות, לתקן הבטיחות והגהות 18001 ‏OHSAS‏ והטמיעו אותו ‏בפעילות השוטפת של החברה,  מנהלות את תחום הגהות באופן שוטף וחלק מזה הן דרישות מנהל הבטיחות בכל הקשור לבטיחות וגהות – בריאות תעסוקתית.

עמידה בתקן זה כוללת את ארגון נושא הבטיחות והבריאות ‏התעסוקתית במפעל, ובכלל זה כל השלבים של ההכרה (סקר מקדים וסקר סיכונים), ‏ההערכה (ניטור סביבתי תעסוקתי) והבקרה (שלב הפחתת החשיפה), באמצעים הנדסיים למניעה במקור – באמצעותם למנוע או להפחית את  חשיפת העובדים לגורמי סיכון שונים ומניעת מחלות מקצוע, וכן‏ בעזרת ציוד מגן ‏אישי המותאם לפי סוג גורם הסיכון.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022