קורס בטיחות בעבודה לעובדי מעבדות

קורס נאמני עבודה בטוחה במעבדות למנהלי ועובדי מעבדות ביולוגיות רפואיות ותעשייתיות
באישור מפקח עבודה ראשי מס' 321087

העובדים במעבדות חשופים למפגעי בטיחות ולסיכונים בריאותיים רבים ומגוונים
במסגרת העבודה העובדים נמצאים במצבים מסוכנים העלולים להסתיים בתאונות.

פרטים על הקורס הקרוב: לפרטים | להרשמה

מטרת הקורס

להעשיר את הידע ולהגביר את המודעות לסיכונים ולמפגעים הקיימים במעבדות ולהצביע על הדרכים להפחתת סיכונים אלה.
להקנות למנהלי המעבדות ולעובדים את הידע הנדרש בתחום הבטיחות והבריאות לשם ביצוע תפקידם תוך שמירה על בטיחותם ובריאותם.
 

הקורס מיועד

למנהלים ועובדים במעבדות כימיות, פיזיקליות, ביולוגיות, רפואיות, מפעלים כימיים, פרמצבטיים ובמוסדות שונים.


נושאי הלימוד

 • חוקים ותקנות רלוונטיים לעובדי ומנהלי מעבדות.
 • היבטים משפטיים ותחומי אחריות של עובדי ומנהלי המעבדה ומחזיק המקום.
 • סיכוני חשמל
 • חומרים מסוכנים במעבדות – דפי בטיחות
 • עבודה עם גורמי סיכון  ביולוגיים במעבדה
 • עבודה עם גורמי סיכון  רדיואקטיביים במעבדה
 • שימוש בגלילי גזים דחוסים
 • תנאים סביבתיים – אוורור, תאורה ועומסים אקלימיים
 • בטיחות אש במעבדה
 • ציוד מגן אישי לעבודה במעבדה
 • סילוק פסולת כימית/ביולוגית/רדיואקטיבית
 • שילוב שיקולי בטיחות בתכנון מעבדה
 • הכנת מערך חירום וכוננות למצבי חירום
 • היבטי בטיחות בתוכנית עבודה שנתית

משך ההשתלמות: 3 ימים סה"כ 24 שעות        
לממוני בטיחות הקורס מוכר כ3 ימי כשירות.
מקום: כיתת ההדרכה שלנו במודיעין. בתאריכים  15,22,29 לדצמבר 

הקורס כולל אירוח עם כיבוד בבוקר, ובצהרים שתייה במשך כל היום
מרכז הקורס: ד"ר בני מלנקי  יחד עם מרצים מנוסים בתחום ובעלי תארים מתאימים המאושרים ע"י מנהל הבטיחות במשרד העבודה.

בברכה
רחל מלנקי
מנכ"לית  

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022