ניטור סביבתי תעסוקתי

לפי התקנה, של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, לניטור סביבתי וביולוגי לגורמים מזיקים 2011, נדרש סקר מקדים לביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי לחומרים כימיים.

התאמה ייעוץ וליווי בניטור סביבתי

הסקר המקדים מבוצע ע"י בודק מעבדתי מוסמך המשתייך למעבדה מוסמכת ע"י הראשות להסמכת מעבדות. הסקר בוחן את עמדות העבודה, תהליכי העבודה והחומרים שבשימוש בתהליך. הסקר המקדים מהווה את הבסיס לתכנית הניטור וכולל את החומרים שיבדקו ובאילו עמדות יבוצע הניטור.

  • הסקר המקדים יכול לשמש את המפעל כמסמך המפרט את המקומות הבעייתיים שבמפעל בהם יש לטפל ו/או למנוע חשיפות אפשריות של העובדים .
  • לאחר ביצוע הסקר המקדים, תוגש תכנית לניטור תעסוקתי סביבתי שיבוצע ע"י בודק מעבדתי מוסמך.
  • גהותן מוסמך מטעמנו ילווה את המפעל בכל הנוגע למשמעות התוצאות וההמלצות האופרטיביות, וכן, מתן הסבר לגבי משמעותן מהיבטי בריאות העובד ואמצעים להפחתת חשיפת העובדים.
  • הניטור התעסוקתי סביבתי יבוצע על פי דרישות החוק העדכניות.
  • הניטור הסביבתי במפעלים ובתי חרושת מבוצע על פי הסקר המקדים כולל חומרים המופיעים בתקנות שונות של משרד העבודה.

ניטור סביבתי בהתאם לתקנות משרד העבודה

הפיקוח על העבודה פרסם 11 תקנות בנושא "בטיחות בעבודה גהות תעסוקתית עבודה ב- "גורמים כימיים שונים" כגון עופרת, אבק מזיק וכו'. תקנות אלה כוללות גם פיקוח רפואי של עובדים שהזכאות אליו נקבע בהתאם לרמת החשיפה ולמספר הימים שבהם העובד חשוף לאותם חומרים. במסגרת תקנות אלו יש לבצע ניטור סביבתי ל- 26 גורמי סיכון כימיים וכן למספר חומרי הדברה. כמו כן קיימות גם 3 תקנות בנושא של חשיפה לגורמי סיכון פיזיקליים ובניהם רעש מזיק.

בנוסף קיימת תקנת מסגרת "ניטור סביבתי וביולוגי לגורמים מזיקים 2011" שבה מפורטים 39 חומרים נוספים שלהם יש לבצע ניטור סביבתי. תקנה זו קובעת שכל החומרים המופיעים בספר של ACGIH הם יכולים להיכלל בניטור הסביבתי וזאת ע"פ החלטת הבודק המוסמך בתוכנית הניטור שבסקר המקדים.

לפי תוצאות ניטור הסביבה, ניתן לקבל מידע על חשיפת העובדים לחומרים מזיקים ולרעש. כיום הרעש, מקבל התייחסות מיוחדת באמצעות ביצוע מספר מדידות לאורך משמרת העבודה. אנו, בחברת "אמירים בריאות וסביבה", באמצעות מעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות והפיקוח על העבודה, נדאג לביצוע ניטור סביבתי במקומות העבודה שיעמוד בדרישות החוק תוך שמירה על צרכי המפעל המזמין‏.

חשוב להדגיש שהמנהל המקצועי של חברת אמירים בריאות וסביבה, הינו בודק מעבדתי מוסמך לניטור סביבתי תעסוקתי  של חומרים ורעש מזיק, ורשום כבודק מוסמך במעבדה מוסמכת. הייעוץ המלווה של חברת אמירים בריאות וסביבה, יכול לסייע לממונה הבטיחות ולהנהלת המפעל בתהליך קבלת החלטות בכל הנוגע להבנת תוצאות הניטור ולדרכי הטיפול בתוצאות חריגות. אנו נעזור לך לנהל את נושא הניטור הסביבתי במפעלך.

אמצעי בקרה ומניעה

השלב השלישי והאחרון,לאחר קבלת תוצאות הסקר המכין והניטור הסביבתי, הינו המסקנות וההמלצות על אמצעי הבקרה והמניעה האופטימליים. אנחנו נתאם ונפקח על התקנת אמצעים ‏‏אלה ונבדוק את יעילות הבקרה ע"י ניטור סביבתי חוזר.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022