סקר אנרגיה  

בעקבות וועידת האקלים שהתקיימה בפריז בדצמבר 2015, קמו תקנות שהושמו על ידי משרד האנרגיה והן מחייבות מפעלים וארגונים שצריכת האנרגיה שלהם היא 300 טון שווי ערך מזוט וחשמל להכין סקר אנרגיה וכמובן לבדוק באופן תקופתי כל תאגיד וארגון באמצעות ממונה אנרגיה שיהיה אחראי על תהליך ההתייעלות האנרגטית ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה.

סקר אנרגיה הינו תהליך שיטתי ומובנה לסקירת צריכת כלל האנרגיה של הארגון.
במסגרת הסקר מבצעים ניתוח מקיף בתשתיות האנרגיה המרכזיות: מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון.

כיצד ניתן לאמוד את צריכת האנרגיה במפעלים?

כדי להבין וליישם פעולות חסכוניות מהיבטי אנרגיה, יש לערוך סקר אנרגיה. הסקר מורכב מכמה סעיפים משמעותיים:

  1. איסוף נתונים באופן יעיל אשר מספקים תמונה ברורה לגבי צריכת האנרגיה.
  2. אנליזה מדויקת של הנתונים וכיצד יש להתמודד עמם כדי לחסוך באנרגיה.
  3. הצעה של פעולות ליישום כדי להתייעל אנרגטית (שימת דגש על הפן הכלכלי)
  4. הצגת החלופות על פי סדר עדיפויות בהתאם לצרכי העסק (עלות השקעה, החזר השקעה).
    תועלות צפויות מתוכנית הסיוע
  5. הגברת המודעות בעסק להתייעלות אנרגטית ולתועלות הנובעות ממנה.

במהלך הסקר נעשה שימוש בכלי ניטור ובקרה למדידת צריכת האנרגיה.
בסוף תהליך כתיבת הדו"ח ניתנות המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה, מפורט לפרויקטים - לוחות זמנים, עלויות, ומדדים כלכליים לבחינת כדאיות: ROI, NPV IRR,  

צרכן דלק מעל 1,250 טון בשנה, מחויב לבצע סקר אנרגיה אחת ל 4.5 שנים.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022