פרשה טכנית

מהי פרשה טכנית?

פרשה טכנית היא מסמך מקדמי, אשר חייב בעל עסק להגישו למחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית ולמשרד הגנת הסביבה לפני שיוכל לקבל רישיון להפעלת העסק. פרשה טכנית מתארת את פעילותו של העסק. הפרשה הטכנית נכתבת ע"י איש מקצוע המוסמך בתחום שבו נזקקת פרשה טכנית. למשל, בכתיבת פרשה טכנית למסעדה יעסוק איש מקצוע מוסמך בתחום בטיחות המזון, פרשה טכנית תמולא על גבי טופס פרשה טכנית משרד הבריאות, והיא תיבדק על ידי אנשי מקצוע בתחום הספציפי.

 

מה היא כוללת?

פרשה טכנית מתארת את פעילות העסק והמשמעות הסביבתיות הנובעות מפעולתו. המסמך כולל תיאור הפעילות העסקית, תהליכים המתרחשים במהלכה, מקורות זיהום אפשריים של מזהמים (עם פירוט המתקנים, החומרים, הריכוזים וקצבי הפליטה הצפויים) ושפכים, מפגעי רעש, זעזועים, חומרים מסוכנים וכד'. הצגת החומר בפרשה טכנית מגובה במסמכים מאשרים, בתרשימים, במאזני חומרים ובנתונים נוספים, אשר מטרתם להוכיח, בטרם קבלת רישיון העסק כי אין בכוונת העסק או המפעל לגרום לנזקים סביבתיים.

 

מתי עוד נדרש עסק/מפעל למילוי טופס פרשה טכנית?

הזדמנות נוספת בה נדרשת פרשה טכנית, היא בעת חידוש רישיון עסק. מטרתה של הפרשה הטכנית היא להוכיח כי מאז ההצהרה הקודמת, לא חלה עליה במידת הנזק אותו גורם העסק, הארגון או המפעל. למשל, פרשה טכנית לשפכים תעשייתיים מיועדת למפעלים תעשייתיים, ובמקרה של בקשה לחידוש רישיון העסק, מטרתה להוכיח כי מאז הבקשה הקודמת, לא השתנה לרעה היקף הפגיעה של המפעל בסביבה.

 

האם כל עסק/מפעל/ארגון זקוק לפרשה טכנית?

ברור, מדובר בדרישה בסיסית לצורך קבלת רישוי, אבל, מהותה של הפרשה הטכנית משתנה בין גוף עסקי אחד למשנהו. פרשה טכנית למפעל מזון תכלול פרטים שונים מפרשה טכנית למפעל המייצר ברגים, פרשה טכנית למסעדה תכלול פרטים שונים מפרשה טכנית שממולאת על ידי סלון יופי וכן הלאה.

 

האם אני יכול למלא את הפרשה הטכנית שלי בעצמי?

היות והמיומנות בה ממולאים מסמכי הפרשה הטכנית היא תנאי לקבלת רישוי העסק, ניסיון "לחסוך", לכאורה, בעלויות איש המקצוע הנדרש למילוי עלול לגרור דחיית הבקשה והוצאות נוספות אחרות (למשל, ערב פתיחה שמועדו נדחה, הפרת חוזים עם ספקים ולקוחות וכד'). כאן, עדיף שלא להמר וללכת על בטוח, עם איש מקצוע.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022