חשיבות תברואת מזון

המזון שאנו אוכלים מקיים אותנו ומשפיע מאוד על בריאותינו ואיכות חיינו. צריכת מזון המיוצר, נשמר או מאוחסן בתנאים לא מתאימים,  עשוי להפוך למקור תחלואה וסכנה לבריאות. הדרך להבטיח מזון ראוי שייצורו ודרך אספקתו מוקפדים ובטוחים היא כאשר יצרני המזון יקפידו לפעול בהתאם לנהלים ותקנים מתאימים ומדויקים בתחום זה.

 

תקן בטיחות מזון HACCP-

תקן חשוב, וניתן אף לומר מרכזי, הקשור לתברואת מזון הינו זה שעוסק בניהול בטיחות המזון  בכל שלבי ייצורו, מחומרי הגלם ייצורם, דרך אספקתם ואיחסונם, אופן הייצור האריזה ואיחסון המוצר הסופי. תברואת מזון

תקן בטיחות מזון -   HACCP – Hazard Analysis of  Critical Control Points, תקן זה, הוא למעשה מערכת לניהול בטיחות מזון. תקן זה מסייע לשמור על תברואת מזון בזכות מערכת ניהול סיכונים, המאתרת את הסיכונים, באופן כזה שניתן יהיה לנטרל אותם בבטחה מבעוד מועד. כחלק ממערכת ניהול בטיחות מזון מסוג זה ניתן להגדיר וליישם נקודות מוגדרות של פיקוח ובקרה – נקודות CCP,  וזאת כדי שמוצרי מזון המגיעים בסופו של דבר לצרכן יהיו במצב תברואתי תקין ובטוחים לשימוש.

 

מזון איכותי וניהול איכותי

מעורבות והירתמות הנהלה חיונית בהפעלת התקנים השונים.

תקן ניהול איכות - 2015 9001 ISO הנו תקן כללי המספק כלים לניהול ברמת איכות גבוהה ומאפשר ניהול מערכת ארגונית איכותית בפרט. מהדורת 2015 מספקת את  הגירסה החדשה של התקינה לניהול איכותי.

עסקים המאמצים את התקן הזה למעשה מצהירים על החתירה המתמדת לאיכות בכדי להביא את המוצרים והשירותים הטובים והאיכותיים לטובת הלקוחות. עסקים בתחום המזון המאמצים תקן זה למעשה מצהירים על כך שהמנהלים חותרים למעורבות עמוקה ביותר ושוטפת בניהול העסק וזאת - באופן מתמשך עם מגמת שיפור מתמיד. ניהול איכותי, כאשר מדובר בעסקי המזון, נותן לארגון כלים המאפשרים אספקת מוצרי מזון מעולים, בתנאים מבוקרים ובדוקים.  

תקן חשוב נוסף הינו תקן איכות הסביבה 2015 14001 ISO. זהו תקן שנדרש לכל ארגון המבקש להתאים את עצמו לערכים מתקדמים המשתלבים בתחום הקיימות החברתית והסביבתית. ארגון שמקבל על עצמו תקנים אלה, במיוחד כאשר עיסוקו קשור למזון אבל גם בתחומים אחרים, מביע בכך את חשיבות ההגנה על הסביבה במסגרת הפעילות. זהו היבט משלים שהולך יד ביד עם תברואת מזון. תקן בטיחות 18001 ohsaa חשוב מאוד, ומשמש כלי ניהולי לתחום הבטיחות בארגונים.

מפעל או ארגון שעומד בתקן זה מקפיד על היבטים של בטיחות וגיהות של כלל העובדים, מנהל את סיכוני הארגון באופן שוטף, מונע תאונות ומחלות תעסוקתיות. הרגולטור בישראל האחראי על תחום הבטיחות והגהות התעסוקתית – מיהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית רואה בעין יפה ארגונים בעלי תקן זה .

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022