אחסון חומ"ס לפי דרישות היתר רעלים


ארגונים ומפעלים רבים במדינת ישראל מאחסנים חומרים רעילים ומסוכנים לציבור אשר דורשים ניהול מקצועי ומדוייק לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה. דליפה של חומר כימי רעיל עלולה להוות סכנה מוחשית לבריאותם של העובדים במקום, והציבור הנמצא בקרבת מקום כך שקיימת סכנה לפגיעה חמורה בבריאותם ובאיכות הסביבה.

היתר רעלים והקפדה על דרישותיו, מאפשר לבית עסק לאחסן חומרים מסוכנים בצורה מתאימה לדרישות וכך מפחיתה סיכונים סביבתיים. כל ארגון שיש לו היתר רעלים חייב למנות אחראי רעלים שחשוב שיקבל ידע מתאים ויסודי כדי למלא את פתקידו במקצועיות ובאחריות. תפקידו של אחראי הרעלים ליידע את בעל העסק בדרישות של המשרד להגנת הסביבה שמכהן כגוף הרגולטורי, ולדאוג שהתנאים הנדרשים לאיחסון החומרים במסוכנים ימולאו כלשונן.

היתר רעלים – מה זה בעצם?

על פי החוק במדינת ישראל, כל עסק, מפעל, בית חולים, אוניברסיטה, מכון מחקר וכד. הנדרשים, במסגרת פעילותם השוטפת, לחומרים מסוכנים, לפי הגדרתם בחוק, חייבים בהיתר רעלים. היתר רעלים יפרט את סוגי החומרים , הריכוזים והכמויות שלהם. בנוסף מציינים בהיתר את מחזיק המפעל בד"כ הבעלים או מנהל בכיר וכן את אחראי הרעלים. משמעות ההיתר שהמפעל רשאי להחזיק בחומרים ובכמויות המפורטות בהיתר.

חשוב להדגיש שההיתר מציין את סיווג החומרים, החל מחומרים בסיכון גבוה (דרגה A), אל עבר כאלה ברמת סיכון בינונית (דרגה B) ולבסוף הקלים ביותר (דרגה C). הדרגות הללו מציינות את רמת הפיקוח שיש לדרוש ועל פיהן גם נקבע משך ההיתר ותוך כמה שנים יש לחדשו. תוקף ההיתר יכול לנוע  בין שנה אחת ועד 3 שנים לכל היותר ותלויה גם  בכמויות החומרים .

חוק החומרים המסוכנים (חומ"ס)

נושא חומרים מסוכנים רגיש ונפיץ, חוק חומרים מסוכנים, מפרט את סוגי החומרים והכמויות אותן בית העסק מורשה לאחסן ולמשך איזו תקופה. כל שינוי, ולו הקטן ביותר שבעל העסק ירצה לבצע,– סוגי חומרים, ריכוזים וכמויות, עליו לעדכן וליידע את המשרד להגנת הסביבה. חברת אמירים מספקת לכם ייעוץ מקצועי בתחום וכן קורסי  אחראי רעלים להכשרת האחראי בעסק שלכם, שיעזור לכם להבין את החוק ואת דרישותיו המעשיות היומיומיות .

כמובן שהשר להגנת הסביבה יכול לקבוע תקנים חדשים והגבלות מסוימות בכל עת ועל בית העסק להקפיד על מעקב רשום ומפורט של כל תהליכי השינוע, אחסון והפצה עליהם משלם בית העסק אגרה שנתית.

אחסון חומרים מסוכנים

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022