הדרכים הטובות והיעילות ביותר לדאוג לאיכות הסביבה


לאורך השנים פותחו בישראל ובעולם טכנולוגיות ומתודולוגיות עבודה רבות שמטרתן לפתור בעיות סביבתיות, חלקן מיושמות באופן מוצלח וחלקן טעונות שיפור. לנלן הדרכים הפעילות והמוצלחות ביותר בישראל שדואגות לאיכות הסביבה.

שמירה על איכות הסביבה

טיפול בשפכים

השפכים הם למעשה כל סוגי הנוזלים שנוצרים כתוצאה מפעילות אנושית: נוזלים ביתיים, חקלאיים, תעשייתיים ועירוניים מכילים מאות אלפי מזהמים ובריכוזים שונים. השפכים פוגעים באופן ישיר בסביבה ובמאזן האקולוגי ולכן התקנות והחוקים המקומיים מקפידים על נהלים מסודרים במטרה למזער את הפגיעה ככל האפשר. 

טיפול בשפכים תעשייתיים נקשר במערכות נוספות שמטפלות בשפכים שכוללים חומרים רעילים, שמנים, צבע, מי כביסה או שטיפת כלים ועוד. השיטה המרכזית היא להזרים את הנוזלים המזהמים דרך הצנרת עד למכוני טיהור מסוגים שונים, שמעשירים חיידקים "טובים" שיפרקו את התרכובות האורגניות והחנקניות שנמצאות בשפכים ויהפכו אותן לגז או ביומסה. שיטות נוספות כוללות בריכות עם גידולי אצות שמפרקים את המזהמים, או תהליכי חמצון שמסייעים לפירוק מהיר של שפכים מסוגים מסוימים. 

אחסון חומרים מסוכנים

חוק חומרים מסוכנים קובע כיצד מאחסנים חומרים כימיים, רעילים, דליקים ומזיקים וכיצד מרחיקים אותם ממתקני הייצור, ממקומות בהם נמצא מזון וממאגרי דלק. על מיכלי האחסון להיבנות מחומרים מבודדים באיטום מקסימלי מפני נידוף ומגע עם משקעי הסביבה, תוך שיש להם מנגנוני שליטה מתאימים. במחסנים לחומרים מסוכנים או מפעלים שזקוקים להזרמה קבועה של החומרים המסוכנים יש צורך להתקין מערכות גילוי אש וכיבוי אש בסמוך למיכלים, להשתמש במערכות לגילוי דליפות וגם להתקין פתחי מילוט ולהשתמש בסוג מסוים של אבזור חשמלי. 

שיקום קרקעות מזוהמות

כל קרקע מזוהמת תוגדר ככזו אם בבדיקתה התגלו ריכוזים חריגים של חומרים מזהמים. קרקע מזוהמת היא בבחינת סיכון לאדם ולסביבה ולכן בדרך כלל יהיה צורך לשקם אותה. שיקום קרקעות מזוהמות מתייחס לכל מצבורי החלקיקים המינרליים שנספגו, כולל סלעים וקרקעות שהתמלאו במים או גז. 

לפני שתתחיל פעולת השיקום, מוטלת החובה על בעלי הקרקע לבדוק את מידת הסיכון לסביבה והאדם (כמו סיכונים בנשימת גזים, במגע עורי, מי תהום מזוהמים וכו'). אם ערכי הזיהום אכן חריגים ומהווים סיכונים בנשימה, בליעה, מגע וחשיפה, יהיה עליו לשקם את הקרקע. 

טכנולוגיות לסילוק פסולת

ישראל היא אומה שמייצרת המון אשפה, כאשר סילוק הפסולת הוא צורך ממשי למחייה והאתגרים שלו רבים: עלייה קבועה בכמות הפסולת לאדם, ייצור מרוכז של פסולת ביישובים צפופים, הימנעות ממזבלות בשטחים עירוניים, היעדר שטחי קבורת פסולת חדשים ומתאימים ועוד. 

רוב האשפה בישראל נדחסת ועוברת טיפולים שונים כמו שטיפות וגזים על מנת להימנע ככל האפשר מפגיעה באיכות הסביבה. חלק מהפסולת נטמנת, חלקה ממוחזרת וחלקה נשרפת ומיועלת להפקת אנרגיה. ועם זאת, המדינה שוקדת על פתרונות רבים ונוספים שיעזרו למצב את ישראל כמדינה ירוקה, בעלת סביבה נקייה יותר.

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022