כפתור פתיחת טופס דברו איתנו
כפתור סגירת טופס רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן
נווט אלינו
טיפול בשפכים תעשייתיים - מהו ומה חשיבותו למפעלים ולסביבה

טיפול בשפכים תעשייתיים - מהו ומה חשיבותו למפעלים ולסביבה


טיפול בשפכים בישראל - מעט רקע על מקור הבעיה

כ-80% ממי הקולחין העירוניים מטוהרים במכוני טיהור ומופנים להשקייתם של שטחים חקלאיים, אולם, שפכים תעשייתיים עלולים להשפיע על איכות הקולחין, חוקים, תקנות ונהלי תאגידי המים מגדירים את אמות המידה הברורות הנדרשות לאיכותם של השפכים התעשייתיים, בשל הנזקים הרבים שעלולים לגרום להם החומרים המזהמים אותם: למשל, המלחת מי התהום על ידי בורון ופלואוריד, זיהומם על ידי מיקרו מזהמים (כשאריות תרופות והורמונים) או הצטברות של מתכות בבוצת מכוני הטיהור.

טיפול בשפכים תעשייתיים כולל מספר שלבים על מנת שאיכות הקולחין יוכלו להגיע לרמת טיהור שניתן יהיה להשתמש בהם לחקלאות.

 

פרשה טכנית וכיצד היא משתלבת בטיפול בשפכים תעשייתיים

סעיף 5 של ההנחיות לביצוע סקר שפכים ולהכנת פרשה טכנית מטעם המשרד  להגנת הסביבה (בהן, בשלמותן, תוכלו לעיין כאן), עוסק במתקן קדם הטיפול:

"5.1 - הרכב השפכים (הפיזי והכימי) לרבות כמות וספיקה, וכן תכולת מתכות כבדות (במידת הצורך), סולבנטים וחומרים אורגאניים סינתטיים (במידת הצורך), מלחים לרבות סולפאטים, כלורידים, נתרן ובורון, עומס אורגאני (צח"ב וצח"כ - כללי ומומס), מוצקים מרחפים וערך הגבה..

לכל סוג מפעל או חברה תאגידי המים בודקים פרמטרים שונים בשפכים.

 

מפעלים המזרימים למקורות ימים עיליים יגישו גם נתונים על ריכוזי זרחן, חנקן כללי, אמוניה ניטרט וניטריט.

5.2 - הרקע הטכני/מדעי של דרך הטיפול בשפכים במתקן קדם הטיפול.

5.3 - חישובים, לרבות - זמן שהיה במתקני טיפול ביחס לספיקה המקסימאלית, כמויות ריאגנטים מוספות, מאזן מסה של כמויות זיהום המגיעות למתקן הטיפול והתפלגותה לבוצה ולקולחים, ריכוז וכמות זיהום המגיעה לאחר טיפול הקדם לסביבה וכו'."

 

מצבים בהם מפעל זקוק לעזרה חיצונית, לצורך טיפול בשפכים תעשייתיים והכנת פרשה טכנית

כפי שניתן לראות, ישנם סוגים שונים של מזהמים, ועל פי החוק, נדרשת התייחסות נפרדת מהמפעל לכל אחד ואחד מהם. היות ומדובר בחומרים שונים (למשל, חומרים מרחפים מול חומרים מומסים, אורגניים מול כאלה שאינם אורגניים וכן הלאה),

ישנן שיטות טיפול שונות בכל אחד ואחד מהם, ושיטה הנחשבת היעילה עבור סוג אחד מהם, לא תפיק את אותה רמת טיהור עבור סוג אחר המזהם את השפכים שלו. רק אנשי מקצוע, אנשי חברת ייעוץ סביבתי מקצועית ומנוסה, יידעו לכוון את המפעלים לדרך הטיפול הנכונה, היעילה והמשתלמת בשפכים שהם, ספציפית, מייצרים. חברת אמירים בריאות וסביבה עורכת סקרי שפכים ומינה פרשה טכנית עבור חברות ומפעלים.