ייעוץ סביבתי כבסיס לסביבה משופרת


בעשור האחרון נושא הגנת הסביבה הוא נושא מרכזי שהמשרד להגנת הסביבה וגופים רגולטורים נוספים מקפידים עליו ביתר שאת באמצעות חוקים, תקנות והנחיות מחמירות, לפיהם נדרשים בעלי עסקים שונים ובעלי נכסים לבדוק קיומם של זיהומים מסוגים שונים, ובמידת הצורך לטפל בהם בשיטות מגוונות, או לפנותם. מדובר בתהליך מורכב המחייב מקצועיות, ידע וניסיון  ולכן מומלץ להיעזר בליווי מקצועי של מומחים בייעוץ סביבתי. 

אם אין די רק בהיגיון וברצון לשרוד ולהותיר את כדור הארץ פעיל ומניב גם לדורות שיבואו אחרינו, החקיקה בישראל מחייבת בכך אנשים פרטיים, עסקים וארגונים - ייעוץ סביבתי מקצועי, הוא הדרך לעמוד בכך.

הקושי העיקרי בו נתקלים גופים עסקיים ואנשים פרטיים הבאים "לתרגם" את כוונותיהם הטובות לסביבה נקייה ואיכותית יותר, נובע מחוסר היכרותם עם הדרישות הקיימות המעוגנות בחוקים מאידך, ומחוסר הכרת האפשרויות השונות העומדות בפניהם לצורך אותה התאמה לעמידה בחוקים, מצד שני.

כך, נוצרים מצבים בהם הרצון לשמירה על הסביבה הינו אמיתי וקיים, אולם, בפועל, הארגון עובר על החוק ומזהם ופוגע בסביבה. לארגונים כאלה, חברות כמו "אמירים בריאות וסביבה", אשר מלוות אותם, מעניקות להם את הייעוץ הסביבתי הנדרש ומנתבות אותם לדרכי פעולה בריאות וחוקיות (ולכן גם משתלמות יותר) מהוות חבל הצלה משמעותי.

במה עוסק ייעוץ סביבתי?

ת"י ISO 14001 - מערכת ניהול סביבתי, המכונה גם תקן איכות הסביבה, הוא התקן המעניק לארגונים את ארגז הכלים לניהול הסביבתי, ומאפשר לו לנהל ברמת הפעילות השוטפת את התחומים בהם לארגון/למפעל ישנה השקה לסביבה וקיימת השפעה על איכותה. התקן כולל התייחסות פרטנית לתחומים כיצירת פסולת, זיהום אוויר ויצירת מפגעים ממפגעים שונים, תוך שהוא מעניק מענה לדרישות שונות העולות בחקיקה.

למשל, הכנת תיק מפעל, על פי הנדרש בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשי"ג - 1993סעיף 4 א' + ב', מינוי אחראי רעלים במפעלים הנדרשים לכך על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 וכן הלאה. היות ומדובר בתקן מקיף, ייעוץ סביבתי הוא זה המתווך בין הדרישות המעוגנות בחוקים לבין המפעלים המחויבים לעמוד בהם, מפריד עבורם את המוץ מן התבן, וממקד אותם במה שרלוונטי עבורם ובדרכים הקיימות ליישום.

הייעוץ הסביבתי ככלי עזר לפעילות הארגון

רצונו או נכונותו של הארגון לפעול בסביבה בריאה יותר, הינם בסיס מעולה, אבל הם, לכשעצמו, לבדם, אינם מספיק כדי לעמוד בקריטריוני הפעולה השוטפת הנוקשים אשר מוכתבים לארגונים של ימינו. לא ניתן לצפות כי ארגון, שהוא, כידוע, אמור להיות גוף רווחי המתמחה בתחום עיסוקו ועל בסיסו הוא יוצר את רווחיו וקוצר את הצלחותיו העסקיות, יניח כל זאת בצד, ויתמקצע בכל מה שנדרש ממנו מ"סביב" לתחום התמחותו, חשוב ו"נכון" ככל שיהיה (למשל, איכות הסביבה).

ייעוץ סביבתי מקצועי הניתן לארגון מאפשר לו להטמיע את עקרונות ת"י ISO 14001 בפעילותו השוטפת, וכך, ליהנות מכל היתרונות שהוא מעניק לארגונים. כמו חיזוק האימון בין הארגון לבין בעלי העניין שלו (לקוחות, ארגונים ירוקים, משקיעים וכד'), ניצול יעיל ונכון של משאבים בהם עושה הארגון שימוש (כחומרי גלם, מים וחשמל) וניתוב של פעולת הארגון לפסים בריאים ונכונים יותר (לא רק לסביבה, אלא אף לארגון ולעובדים בו).

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022