פרשה טכנית - מדוע כל מפעל תעשייתי זקוק לה?


פרשה טכנית

האגף לשפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה מפרסם מידי תקופה, הנחיות לביצוע סקר שפכים והכנת פרשה טכנית. מהו אותו מסמך מקצועי מורכב? איזה בתי עסק וארגונים זקוקים לו?

האם הגוף העסקי יכול לקצץ בהוצאות ולהכין מסמך כזה בכוחות עצמו, או, שמא, הוא תמיד וחד-משמעית זקוק לשירותיהם של אנשי מקצוע המתמחים למשל, גופים מקצועיים כמו "אמירים בריאות וסביבה", אשר מבטיחים, כי התוכניות להקמת המפעל לא תישארנה בגדר "תוכניות" בלבד, אלא תקרומנה עור וגידים לכלל מפעל מתפקד ובעל רישוי, שאיננו מזהם את הסביבה ואיננו עובר על החוק, בשום דרך שהיא?

מהי בדיוק פרשה טכנית?

מפעלים, בתי מסחר ובתי עסק רבים מהווים מקור פוטנציאלי אפשרי ליצירת נזקים סביבתיים. בין אם המדובר על מפגעי רעש, ריח, זיהום מי תהום וכן הלאה. הערכת הנזקים הפוטנציאליים, אשר עלולים להיגרם על ידי המפעל או בית העסק העתידי וגיבוש הפתרונות הנדרשים, מגובשים במסמך הפרשה הטכנית המצורף לבקשה לקבלת רישיון עסק ולבקשה לחידוש רישיון העסק.

אותו מסמך, פרשה טכנית, יכול לסקור את ההשפעות הכלליות של הגוף העסקי על הקרקע ועל הסביבה בתוכה הוא ממוקם, או לעסוק בפן ספציפי מסוים הנחשב לבעייתי לתחום העיסוק של הגוף. למשל, מפעלים תעשייתיים נדרשים לפרשה טכנית - שפכים, פרשה טכנית - איכות אוויר וכן הלאה, בעוד בתי אוכל ומסעדות יידרשו למסמך דומה המיועד לבית אוכל, אשר יוגש למשרד הבריאות. את מילוי הפרשה הטכנית, בד"כ, מקדים שאלון סקר סביבתי, שמטרתו לברר האם הארגון נדרש להכנת מסמך הפרשה הטכנית, והיכן יושם הדגש במסמך.

מהו עקב אכילס של המפעלים?

120 מיליון מ"ק מים צורכת התעשייה הישראלית בשנה (כ-6% מצריכת המים בישראל), אולם, השפכים שהיא מייצרת מגיעים לכ-17% מכלל השפכים הארציים, כשחלק גדול מאותם שפכים תעשייתיים אינם ראויים למעבר במכוני הטיהור כמות שהם. לא מפתיע, אם כן, כי טיפול בשפכים תעשייתיים נחשב לאחת מהנקודות רבות המשקל במילוי פרשה טכנית על ידי מפעלים וארגונים תעשייתיים, מאחר ולשפכים היוצאים ממפעלים השפעה רבה על הסביבה (מי התהום, למשל) וגם על הטיפול הניתן לשפכים אלה טרם הגיעם למכוני הטיהור.

"תכולתם" של השפכים התעשייתיים משתנה ממפעל למפעל, על פי תחום פעולתו והתהליכים המייצרים את אותם השפכים, אולם ההנחיות להכנת פרשה טכנית המתייחסת לשפכים מדויקות ומפורטות, ומנחות למתן מענה לנקודות כמו חומרי הגלם המשמשים את המפעל בתהליכי הייצור, דרכי ההגנה על זיהום מי-תהום מאולמות הייצור, מתקני העזר בתהליך הייצור, המאזן הכמותי של עומס הזיהום הנוצר בתהליכי הייצור בהתפלגות לפחמן אורגני כללי (TOC), תרכובות אורגניות נדיפות (VOC), צח"ב (צריכת חמצן ביוכימית כללית BOD), צח"כ (צריכת חמצן כימית כללית COD) וכד'. רק מילוי הפרשה הטכנית בדרך מקצועית, ובליווי של אנשי מקצוע, יבטיח כי המפעל יזכה ברישיון העסק המיוחל. 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022