כפתור פתיחת טופס דברו איתנו
כפתור סגירת טופס רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן
נווט אלינו
האם כל מפעל חייב בהכנת תיק מפעל?

האם כל מפעל חייב בהכנת תיק מפעל?


הכנת תיק מפעל בתעשיות השונות הוא תהליך מורכב הדורש ידע במגוון תחומים כגון איכות הסביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות, חירום ועוד.

הדבר בולט בכל הנוגע לקבלת היתר רעלים בשל הצורך בהיכרות מעמיקה עם תחום החומ"ס, התקנות והחוקים הרבים הכוללים סעיפים קטנים ותוספות שהוכנסו עם השנים סייגים והנחיות, הופכת את העיסוק בנושא למבלבל ומורכב מאד, עבור מי שבטיחות איננה תחום העיסוק שלו. זוהי הסיבה לכך ששימוש בשירותי ייעוץ של חברות המתמחות בכך, כמו חברת‎ ‎אמירים‎ ‎בריאות‎ ‎וסביבה, הינה הכרחית עבור כל מפעל שרוצה לשמור על החוק ועל הסביבה!

 

מי מחויב בהכנת תיק מפעל? לאיזה מפעלים יש צורך בהיתר רעלים?

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1993 מורות כי "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה" (סעיף 4 (א) ). כלומר, על פי תקנה זו, כל ארגון או מפעל אשר עושה שימוש בחומרים מסוכנים, מאחסן אותם ועונה להגדרה "מפעל מסוכן" מחויב להכין ולהחזיק בתיק מפעל עדכני.

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 היתר רעלים (תיקונים: התשנ"ז, התשס"ב) סעיף 3 (א) קובע " לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה".

במסמך תקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996, בתוספת הראשונה מופיעה רשימה של הרעלים והחומרים המסוכנים וכמותם או ריכוזם. התוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 מפרטת את רשימת החומרים המחייבת את המפעל העושה בה שימוש בקבלת היתר רעלים.

 

הניואנסים הדקים המחייבים ייעוץ מקצועי

לכאורה, נראה כי ההנחיות על הכנת תיק מפעל וקבלת היתר רעלים הינן פשוטות ואינן משתמעות לשתי פנים, אולם, למעשה, יש בתקנות אלה סייגים והנחיות, אשר עלולים לבלבל את מי שאינו עוסק בכך באופן מקצועי. למשל, תנאים החלים על מי שמחזיק ב-40 או יותר מהחומרים המסוכנים המפורטים, או כמויות מינימום. מאחר וכיום, נושא איכות הסביבה נמצא במרכז תשומת הלב והמודעות הציבורית, שימוש בשירותיה של חברת ייעוץ בטיחות מקצועית, עשוי להתיר את סבך התקנות ולמנוע ממפעלכם לעבור על החוק, אפילו במידה והדבר נעשה בשוגג ולא במזיד.