מה פירושו של מסמך פרשה טכנית?


"פרשה טכנית" הוא מונח כולל למסמך המתאר את פעילות העסק על כלל המשמעויות הסביבתיות שלו המתבטאות בתהליכי הייצור בהתאם לסוג העסק או המפעל.

המסמך כולל את מקורות פליטת מזהמים, ריכוזם, את קצבי הפליטה הצפויים בעסק או המפעל הנסקר. מסמך זה נדרש על פי רוב בעת חידוש או קבלת רישיון עסק. על מנת לעמוד בתקנות רישוי עסקים.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה דורשים פרשה טכנית למתן אישורים שונים.

פרשה טכנית כוללת תכנון ופירוט של העסק או המבנה המוקם. המסמך מוגש בעת חידוש רשיון עסק או בעת הקמה של עסק, כדי לוודא שהעסק עומד בדרישות השונות.

הצוות המקצועי של אמירים בריאות וסביבה מספק לכם את כל המידע שאתם צריכים כדי שתגישו את המסמך בלי עיכובים מיותרים.

סוגי מסמכי פרשה טכנית

קיימים סוגים שונים של מסמכי פרשה טכנית. כך לדוגמה, מסמך העוסק בתחום עסקי המזון יפרט באופן מדוקדק את תהליכי הייצור בבית העסק, ומסמך הקשור בהגנת הסביבה יתייחס לתחום השפכים ועשוי להוות מעין סקר בנושא שפכי המפעל, ויכלול סקירה ותכנון של נושא השפכים במבנה. המסמך יתמקד בסכנות ובנזקים פוטנציאליים שעלול לגרום העסק לסביבה ויפרט פתרונות נדרשים כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה ככל האפשר.

מה יכלול טופס פרשה טכנית?

טופס פרשה טכנית מותאם בהתאם לסוג העסק בו הוא עוסק. כך לדוגמה, טופס פרשה טכנית לבתי אוכל יכלול את החלקים הבאים:

  • פרטי הארגון וההתקשרות עם בעל העסק; כולל שם העסק, סוג העסק, כתובת, שמות הבעלים ופרטי התקשרות.
  • תיאור כללי של העסק והגדרת התחום בו הוא עוסק – מסעדה, בית קפה או אחר – ולאיזה קהל הוא פונה.
  • תיאור כללי של התפריט כולל מרכיבים וחומרי גלם.
  • תיאור הפעולות שמבוצעות על האוכל; כולל קילוף, חיתוך, בישול, הגשה, אריזה ומשלוח.
  • תיאור כמויות חומרי הגלם, אופן איחסונם ותדירות האספקה.
  • תיאור מקורות המים, האינסטלציה ומערכות האוורור.
  • פירוט מספר העובדים במקום, שעות הפתיחה ומספר מקומות הישיבה.

טיפול בשפכים תעשייתיים

שפכים תעשייתיים הנוצרים במפעלים וכן שפכים הנוצרים במטבחים גדולים הינם בעלי פוטנציאל זיהום סביבתי גדול יחסית, לכן מסמך פרשה טכנית יתייחס גם לנושא הזה. לתאגידי המים ולמשרד להגנת הסביבה ישנן דרישות שונות בהן יש לעמוד, ובין השאר יושם דגש על טיפול בשפכים תעשייתיים, על היתר רעלים ועוד.

מי כותב את הפרשה הטכנית?

כדי שהפרשה הטכנית תתאים לדרישות הרגולטורים, חשוב שאיש מקצוע בעל ידע ונסיון יעשה זאת ויוכל להגן, במידת הצורך על המסמך כשיידרש לכך . אין ספק שאיש מקצוע יבצע את זה בצורה הטובה ביותר. יש להדגיש  שפתיחת העסק תלויה במסמך, וניסיון לכתוב אותו ללא גורם מקצועי עלולה לעכב את התהליך, לכן חשוב להיעזר בגורם מקצועי מוסמך, ולחברת אמירים בריאות וסביבה יש להציע לכם יועצים בעלי הכישורים הנדרשים.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022