הכנת תיק מפעל


כפי שקובעות תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993, "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה". מטרת תיק המפעל לבחון את ההשפעות הסביבתיות של המפעל במצבי חירום כגון: פליטת חומרים לאוויר, שפך, שריפה, פיצוץ וכדומה ולהגדיר התנהלות נכונה ומיטבית במצבי חירום.הכנת תיק מפעל

דרישות המשרד להגנת הסביבה

לאורך השנים התגלו מקרים רבים של קרבה מסוכנת מאוד בין מפעלים למוקדי אוכלוסייה, גם לאור המגמה הרווחת של פיתוח עירוני ושל תכניות המאפשרות קרבה מסוכנת זו. מתוך מטרה להגן על בריאות הציבור ועל הסביבה מפני תקלות העלולות להיגרם במהלך עבודה מפעלית ושימוש בחומרים מסוכנים בה, קבע המשרד להגנת הסביבה מדיניות של מרחקי הפרדה נדרשים בין מוקדי אוכלוסייה למקורות סיכון שונים.

הניסיון מלמד כי במהלך הזמן שבו יושמה מדיניות המשרד להגנת הסביבה, חלו שיפורים משמעותיים ברמת ההגנה על בטיחות הסביבה ובריאות הציבור. שיפורים אלו חלו מתוך יישום של פעולות שונות ביניהן הקטנת הכמויות של החומרים המסוכנים ושימוש בחומרים פחות מסוכנים לסביבה ולציבור, התקנה של אמצעי בטיחות, שדרוג ושיפור טכנולוגיות מפעליות וכדומה.

כתוצאה משיפורים אלו, חלה הקטנה של מרחקי ההפרדה האמורים הנדרשים, ובחלק מהמקרים אפילו ניתן לוותר על מרחק ההפרדה כתוצאה מפתרונות אחרים שיושמו. בדרישות תיק המפעל יש צורך להתייחס למרחקים מ"רצפטור ציבורי" – נקבעים מרחקי בטחון לפי סוגי הסיכונים שבמפעל ובהתאם להתמודדות המיטבית עמם תוך הפחתת כל גורמי הסיכון באמצעים הקיימים שפורטו.

ליווי מקצועי בהכנת תיק מפעל

על התיק להכיל כאמור את כל הפעולות המבטיחות מזעור של הסיכונים. ככל שממזערים סיכונים באופן שגרתי, כך קטן הסיכון לאסונות ולתקלות בלתי צפויות. בנוסף לכך התיק מכיל פירוט של תפקודו היעיל והמיטבי של הארגון במצב בו מתגלה אירוע חירום ואת האופן המתוכנן לשיקומו המהיר והיעיל ביותר של המקום לאחר אירוע שכזה.

הכנת תיק מפעל הינו תהליך הדורש ידע רב וניסיון מקצועי. מומחי חברת אמירים בריאות וסביבה ילוו אתכם באופן מקצועי בבניית תיק זה ובכל התהליך עד לאישור התיק ע"י הרשויות.

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022