אחסון חומרים מסוכנים חיוני לבטיחות


התכנון הנכון לאחסון  חומרים מסוכנים דורש ידע בתחומים רבים כגון כימיה, קבוצות החומרים, דרישות החוק, אמצעי גילוי חומרים באוויר, אמצעי כיבוי ועוד.

כאשר אין הקפדה על אחסון חומרים מסוכנים באופן הנדרש, עלולות להיות לכך השלכות קשות. זה יכול לקרות גם בבית ונכון גם במקומות עבודה ובמפעלים. חומרים מסוכנים שלא מאוחסנים כהלכה עשויים לדלוף, חומרים עלולים להתערבב וליצור תגובות  כימיות מפליטת גזים, דליקה פיצוץ וכד. החומרים עלולים לגרום קשיי נשימה, או הרעלה. בנוסף, אחסון בניגוד לדרישות עלול גם להביא לפגיעה סביבתית קשה, זיהום הקרקע, המים והאוויר.אחסון חומרים מסוכנים

אחסון חומרים מסוכנים על פי הנחיות מומחים

ללא תכנון מקצועי עלול אחסון חומרים מסוכנים להיעשות באופן שגוי . הכל שאלה של סוג החומרים  בהם עוסקים, וכן תלוי גם בנושאי חקיקה ותקנות. גורמים שונים בישראל עשויים להוציא הנחיות בעניין, כחלק מכך שהם ממונים על תחום מקצועי רלוונטי. בין הגורמים המוציאים הנחיות בדבר אחסנת חומרים מסוכנים ניתן למצוא את המשרד להגנת הסביבה. יש לציין כי החוק מונה רשימה של חומרים מסוכנים ורעלים ויש גם הנחיות לגבי רישום, דרך הטיפול והאחסון. גם רשויות כדוגמת שירותי הכבאות עשויים לייעץ או להנחות בנושא זה ולעיתים עוסק בכך גם פיקוד העורף.

כללים לאחסון נכון

מפאת הרשימה הארוכה של חומרים מסוכנים שיש בנמצא וההיבטים המיוחדים שיש למפעלים, בתי זיקוק וגורמים אחרים המטפלים בחומרים מסוכנים, נביא להלן כמה כללים חשובים אך כלליים בנושא האחסון של חומרים מסוכנים.

ראשית, ראוי להפריד בין אחסנה של חומרים מסוכנים לבין אחסנה של חומרים שאינם מוגדרים כמסוכנים. את החומרים המסוכנים ראוי למקם במחסן נפרד, במקום המצוי במרחק מה ממחסנים אחרים. יש להכיר את קבוצות החומרים השונות ולהפריד ביניהם על פי כללים נדרשים, יש לסמן היטב את מקום האחסנה, בשלטים גדולים ומאירי עיניים.

האחסון ייעשה שלא בסמיכות למקורות חום או מקורות אחרים שעשויים לחולל התפוצצות או התלקחות. כל הגעה של חומר מסוכן או הוצאתו ממקום האחסנה צריכים להיות רשומים וחייבת להיות היערכות לשגרה והיערכות לחירום בנושא הטיפול בחומרים המסוכנים.

עוד יש לציין כי אחסון חומרים מסוכנים חייב להיעשות במבנה מתאים, ובמאצרות מתאימות, למניעת דליפה או זליגה של חומרים. במידת הצורך, יותקנו גם גלאים לזיהוי דליפות. ייעוץ בנושא זה עשוי להיות חשוב ביותר. חברת אמירים מעניקה ייעוץ מקצועי בנושא, הניתן על ידי מומחי רעלים וחומרים מסוכנים.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022