אחסון חומרים מסוכנים - חבית חומר נפץ או נוהל שגרתי?


לאופן אחסון חומרים מסוכנים ישנם כללים שהעיקרון המנחה האחיד שלהם הוא מניעתם של אירועים בטיחותיים וסביבתיים. מאחר ומעצם הגדרתם החומרים המסוכנים הם אכן מסוכנים לבריאות העובדים ולבריאות הסביבה ולאיכות הסביבה, כאשר מאוחסן במקום אחד (למשל, מחסן חומרים מסוכנים) מגוון של חומרים מסוכנים, במצבים מסוימים עלולים להיווצר, בין החומרים אם נשפכים מהמיכלים, ריאקציות המסתיימות בפליטתם של גזים מסוכנים, בדליקות, בפיצוצים וכן הלאה.

הנחיות לאחסון של כימיקלים, לדוגמה, יוצאות מתוך ההנחה כי על מנת למנוע את הריאקציות הבלתי רצויות, לכל סוג של חומר – לפי שיוך לקבוצת חומרים מוגדרת, נדרשים תנאי אחסון המתאימים לו. חוק אחסון חומרים מסוכנים, הכולל טבלת חומרים מסוכנים והנחיות מפורשות כיצד יש לנהוג, על מנת להימנע מהסכנות האורבות בשימוש, אחסון, חשיפה או שינוע של החומרים המוגדרים על ידי החוק כחומרים מסוכנים.

אחסון חומרים מסוכנים ועיגונו בחקיקה הישראלית

אחסון החומרים המסוכנים (בין אם הם נוזלים או מוצקים) מופיע באופן רוחבי בחקיקה הישראלית, במגוון של חוקים, הוראות ותקנות. ביניהם:

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993, תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996, תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998.

כמו כן, התייחסות ספציפית לחומרים מסוכנים נפוצים יותר מופיעה גם בתקנות נקודתיות שונות, כתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנ"ג - 1993  כולל תיקון התשס"ב - 2002, תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד - 1983, תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה - 1985 וכך, עוד אינספור תקנות והוראות, אשר לבעלים או למנהליו של מפעל, אין יכולת להתמודד עם כולן, לא כל שכן לענות במדויק על דרישותיהן, מבלי שיש בידיו הכלים והידע המתאימים לכך!

ייעוץ מטעם חברה מקצועית בתחום בטיחות אחסון חומרים מסוכנים, כמו חברת‎ ‎אמירים‎ ‎בריאות‎ ‎וסביבה, למשל, יכול לספק לכם את הייעוץ המקצועי ההולם, כבר בשלב תכנון המחסן. חברה כזו, יכולה להנחות אתכם בדרישות לתנאי האחסון לכל אחד מהחומרים, לעזור לכם בהתמודדות בניהולם של כרטיס בטיחות להובלת חומרים מסוכנים או של כרטיס בטיחות חומ"ס. חברה כזו אף יכולה, במידה שיש לכם מחסן קיים, להמליץ על הכנסת שינויים (לדוגמה שילוט חומ"ס תקני) במחסן החומרים ובנהלי החברה, על מנת להתאימם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, שירותי הכבאות ופיקוד העורף.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022