בריאות הסביבה - גם בריא וגם סביבתי!


תחום בריאות הסביבה נחשב למארג שלם, הנמצא על קו התפר שבין תחומי הבריאות והסביבה ותחת הרגולציה של משרדי הבריאות, הגנת הסביבה והרשויות המקומיות. ככזה, הוא כולל, זה בצד זה תחומים כלליים יותר הקשורים למדעים המדויקים ומדעי החיים, וגם תחומים הקשורים ישירות לסביבה וההשפעות שלה על בריאות האנשים, כמו נושא איכות מים,הטיפול בשפכים, קרינה, זיהום קרקע וכיו"ב. מכל האמור, ניתן לומר, כי תחום זה עוסק ביחסי הגומלין הנוצרים בין האדם לסביבה בה הוא חי, עובד ופועל, תוך שימת הדגש על בריאותו ואיכות חייו, מהאספקטים התברואתיים והסביבתיים.

בריאות הסביבה - מה מאיים על איכות חיינו?

מאחר ובריאות הסביבה עוסקת בבריאות ותחלואה, ברור כי חשיפה למזהמים סביבתיים ולסיכונים בריאותיים מהווה את עיקר העיסוק שלה. אוויר מזוהם במערכת האיוורור בניינים, מים מזוהמים במיקרו-אורגניזמים או בכימיקלים, מזון מזוהם בחיידקים, כימיקלים וגופים זרים, שפכים תעשייתיים החורגים מדרישות תאגידי המים, סוגי שונים של קרינה המזיקה לבריאות - כולם נחשבים לגורמים המסכנים את בריאות ואיכות החיים של האנשים המצויים בחשיפה מתמשכת להם, גם אם הכמויות שלהם קטנות.

במפעלים ובארגונים, איש המקצוע הממונה על שמירת הנושא הוא ממונה בריאות הסביבה. במסגרת תפקידו, הוא דואג, לנטר את התנאים הסביבתיים המדוברים ולמזער חשיפות לזיהומים הסביבתיים. תפקיד זה חשוב במיוחד במקומות כמו בתי חולים ובתי מלון, אשר בהם הסיכונים הסביבתיים הם לעובדים וללקוחות המבקרים במקום.

במפעלים תעשייתיים, בהם לעובדים אין מגע ישיר עם הלקוחות יש חשיבות לממונה בריאות הסביבה, מאחר והוא מכוון את המפעל או הארגון לפעול באופן נכון בהיבטי בריאות הסביבה. לצמצם את הסיכון להתפשטות הזיהומים הסביבתיים, וכמובן - לייעל את העבודה על ידי צמצום ניכר של מספרם של העובדים החולים. לרוב, העיסוק של הנושא בתפקיד כולל גם ייעוץ סביבתי, מה שמשיב אותנו לאותו קו תפר עליו דיברנו בתחילה.

 

מאחר וכפי שניתן להבין, תחום בריאות הסביבה הוא תחום מורכב במיוחד, ליוויה וייעוצה של חברה המתמחה בו, כמו חברת‎ ‎אמירים‎ ‎בריאות‎ ‎וסביבה, מעמידים לרשות המפעלים והארגונים המסתייעים בשירותיה, כלים וקווים מנחים, העוזרים למנהלי העסק או בעליו למצוא את שביל הזהב שבין ההתנהלות הנכונה להם מבחינה עסקית לבין ההתנהלות הנכונה להם מבחינת החקיקה, בריאות העובדים והלקוחות וידידותיות לסביבה. כל עסק, ארגון או מפעל, אמורים לחוש מחויבים להתנהלות באופן הבריא יותר, לא רק בשל אידיאולוגיות נשגבות כלשהן, אלא, בעיקר, משום שהדבר נכון עבורם מבחינת הכדאיות העסקית שלהם!

 

בריאות הסביבה

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022