סנכרון מלא: הקשר בין תברואת מזון ורישוי עסקים


בעלי עסקים או ארגונים שמתכננים פתיחת עסק שמספק ומייצר מזון, נדרשים לקבל אישור על ידי המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות וזאת כתנאי להקמתו של העסק. הרשות המקומית היא הגוף אשר מנפיק את הרישיון הנדרש בהתאמה מלאה לצו רישוי העסקים ולכן אישורה של הרשות לפתיחת עסק מסוים נתמכת באישורו משרד הבריאות קודם לכן.

זיהומים מיקרוביאליים במזון הינה תופעה נפוצה ונגרמת בעיקר בגלל מזון שאינו מטופל על פי הכללים הנדרשים ולכן אינו בטיחותי לסועד.

מהנאמר לעיל, הקשר בין תברואת מזון ורישוי עסקים חייב להיות הדוק בסנכרון מלא ובהתאמה של שני הגופים שיאשרו וינפיקו רישיון עסק לספקי ויצרני מזון.

כיצד עובד התהליך?

ישנם מספר שלבים שיש לבצע בכדי לקבל את אישורו של משרד הבריאות והוצאת רישיון העסק על ידי הגוף לרישוי עסקים:

  1. יש להגיש בקשה לרשות המקומית על כוונתו של הארגון לפתוח עסק בתחום המזון. כמובן שלבקשה מוכרחים להתלוות כל הנתונים המדויקים בהתאמה מלאה לחוק ולתקנות על פי משרד הבריאות ודרכי התמודדות עם גורמי תחלואה.
     
  2. ניתן להגיש בקשה לאישור – בשלב זה הרשות המקומית צריכה לפנות ללשכת הבריאות האזורית ולהציג את המסמכים הנדרשים.
     
  3. בשלב האחרון תפקידו של משרד הבריאות כסמכות העליונה לבחון את כל המסמכים ואת מצבו התברואי של העסק ולהפיק אישור או אישור בתנאים מסוימים או  אישור בתנאים מוקדמים או סירוב.

חברת "אמירים בריאות וסביבה" ממליצה לכל אדם שמעוניין לפתוח עסק בתחום המזון להבין את מורכבות התהליך שיש לבצע בכדי לקבל אישור ורישיון להפעלת העסק. הקשר בין תברואת מזון ורישוי עסקים מחייב לפעול בתיאום וסנכרון מוחלט ולכן כדאי להיוועץ עם חברתנו בכל הנוגע לתהליך בכדי למנוע בזבוז זמן יקר ומשאבים כלכליים.

 

הקשר בין תברואת מזון לרישוי עסקים

חשוב לציין, במידה ועסקכם קיבל סירוב ממשרד הבריאות, ניתן להגיש בקשה חדשה שנתמכת בתוכנית לתיקון הלקויים התברואתיים ובו זמנית אינם גורמים לשינויו של המבנה באופן פיזי. במידה ויש צורך לבצע שינויים פיזיים בכדי לעמוד בתנאי הסף של משרד הבריאות, נוכל לתת לכם ייעוץ בתכנון הנדרש לפי הכללים והדרישות  של משרד הבריאות, ואז יש צורך להתחיל את התהליך מחדש ובמסמכים שאתם מגישים נדרש לציין את כל השינויים שבוצעו.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022