כפתור פתיחת טופס דברו איתנו
כפתור סגירת טופס רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן
נווט אלינו
פתרון לבעיית שפכים תעשייתיים במפעלים

פתרון לבעיית שפכים תעשייתיים במפעלים


שפכים תעשיתיים נוצרים עקב פעילויות תעשייתיות מגוונות כגון מפעלים כימיים, מעבדות, מטבחים מוסדיים, בתי חולים,  מרכזי בילוי וקניונים בהם יש בתי אוכל, מוסכים ועוד.

שפכים תעשייתיים אלה עלולים להכיל חומרים מסויימים הנחשבים מזהמים כאשר הם בריכוזים המוגדרים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 , כחריגים ו/או אסורים. להכניס לינק לכללי תאגידי המים

בכל סוג תעשייה נדגמים פרמטרים שונים לבחינת איכות השפכים וריכוזם.

במפעלים כימיים נבדקים הפרמטרים הבאים:

מגזר תעשייתי/תחום פעילות

מס' דיגומים מזערי בשנה

 מרכיבים לבדיקה

 

 ( 16) מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק

 

 

 

צריכת מים קטנה מ-5,000 לשנה – עד 6 דיגומים בשנה

 

סריקת מתכות כבדות

BOD5  + COD

שמן מינרלי

PH

VSS

TSS 105 מעלות

חנקן קיילדלTKN) )

זרחן כללי

כלורידים

 

הדרך הנכונה והטובה ביותר לטפל בשפכים תעשיתיים היא מניעת החריגות ע"י התאמת חומרים ותהליכים לדרישות התקנות. לעיתים תהליכי המפעל לא מאפשרים זאת אז נדרשת מומחיות לאיתור גורמי החריגות וניטרולם.   

 

פעילויות תעשייתיות הן חלק אינטגרלי מהחיים המודרניים אך השפעתם על הסביבה דורשת התייחסות מתאימה.מפעלים רבים מנהלים את תחום השפכים באופן רציף ויומיומי בשל הרצון לשמור על הסביבה וכן האכיפה המוגברת בתחום המבוצעת ע"י תאגידי המים.

כל חריגה באיכות השפכים התעשייתיים, בפרמטרים המוגדרים  אינה חוקית וגוררת תשלומים כבדים לתאגידי המים.

 

טיפול בשפכים תעשייתיים 

בשנים האחרונות עלתה המודעות לתחומים שונים בנושא איכות הסביבה על היבטיה השונים : איכות הקרקע, המים והאוויר.

שפכי תעשייה הם בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי כגון זיהום קרקע וזיהום מי תהום. כיום כל מפעל מחויב לטפל בשפכים התעשייתיים.

דרך הטיפול בשפכים תעשייתיים יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: באופן עצמאי באמצעות מומחה פנימי לנושא במפעל עצמו או ע"י חברת ייעוץ מקצועית.  

טיפול בשפכים תעשייתיים מחייב את המפעל להכיר את הגורמים לחריגות בשפכים ולמצוא לכך פתרונות מתאימים. כיום קיימות מספר שיטות לטיפול בשפכים אלו, למשל הסרת מוצקים, הסרת שמנים, טיפול בפסולת אורגנית, טיפול ברעלים ועוד ויש להתאים כל שיטה לסוג המפעל שיצר את השפכים כגון: תעשיות כימיקלים, תחנות כוח, תעשיות מזון ועוד.

 

הדרך הנכונה לטיפול בשפכים תעשייתיים  

חברת אמירים מתמחה בטיפול בשפכים תעשייתיים והיא מלווה מפעלי תעשייה לעמוד בדרישות החוק בכל הקשור לאיכות השפכים.

המנהל המקצועי של החברה, ד"ר בני מלנקי עם צוות יועצים מקצועיים  מכירים  היטב את החוקים והתקנות, מייעצים ומלווים מפעלים בתהליך של זיהוי הגורמים לחריגות השפכים, מניעת כניסת גורמים מזהמים, שימוש בחומרים חלופיים כשניתן, שינויי תהליכים, עד הקמה ותכנון מתקני טיפול ושפכים. בנוסף, החברה מדריכה את המפעלים השונים בהליך טיהור השפכים כדי לעמוד בדרישות החוק.   

בחברה מומחים בתחום, עם ניסיון רב שמבטיח שהשפכים התעשיתיים של  המפעלים יעמדו בדרישות תאגידי המים .

החברה מתאימה לכל מפעל לפי אופן עיסוקו את הטיפול המתאים  בשפכים התעשייתיים שמייצר.