יועץ בטיחות מזון ותפקידו (החשוב!) בשמירה על בריאות הציבור

בשבועות האחרונים עלה לכותרות שוב ושוב נושא תברואת המזון המתועש והמזון במסעדות, ואחת המסקנות המתבקשות מכך, היא צורך בשירותי יועץ בטיחות מזון מקצועי. אבל יתרה מזו, שירותים מסוג זה נדרשים למפעלים ולגופים בתחום תעשיית המזון ומכירתו, לא רק משום שהחוק דורש עמידה בדרישות מוגדרות, אלא, חשוב מכך - מכיוון שבריאותו של הציבור תלויה באיכות המזון שהוא צורך. ואם נבחן זאת מנקודת מבטו של הגוף העסקי, אף תדמיתו של המפעל או המסעדה (וכתוצאה מכך, גם ההכנסות שלהם ועתידם) תלויים באותה תברואת מזון!

מה תפקידו של יועץ בטיחות מזון?

על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000;כל גוף העוסק בייצור מזון ו/או בממכר מזון זקוקים לרישיון עסק על מנת לפעול. קבלת רישיון עסק מזון משרד הבריאות מעידה על כך שבית העסק או המפעל נבדקו ונמצאו עומדים בדרישות החוקים לעסקים הפועלים בתחום המזון. דרישות אלה מפורטות בעיקר בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) תשמ"ג-1983, חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 , תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) תשל"ב-1972 ועוסקות בדרישות השונות מכל אחד מהגופים, על פי טיב עיסוקו.

כפי שניתן להבין מכמות התקנות והחוקים העוסקים בכך, מדובר ברשימה ארוכה ומורכבת של דרישות, אשר אי עמידה בהן מסכנת את העסק באי קבלת רישיון העסק שלו או חידוש, אשר בלעדיו, אין באפשרותו לפעול. יועץ בטיחות המזון הוא איש המקצוע המתאים ללוות את העסק מהאספקט הבריאותי שלו עד לקבלת רישיון העסק המיוחל.

מה תפקידו של יועץ בטיחות המזון במפעל המייצר מזון?

ת"י ISO 22000 - מערכות ניהול בטיחות מזון הינו התקן הרלוונטי עבור כל גוף הנמצא בשרשרת המזון. הוא כולל בתוכו את פירוט הדרישות למערכת ניהול בטיחות מזון, בעת שארגון הנמצא בשרשרת המזון נדרש להוכיח את יכולתו לבקר גורמי סיכון לבטיחות מזון ולהבטיח כי המזון שהוא מייצר/מוכר הינו בטיחותי לצריכתו ע"י בני אדם.

תקן זה כולל בתוכו דרישות כהגדרת תוכנית דרישות קדם (PRP (Pre- Requisite Program ודרישות בטיחות מזון HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), המתמקדות במניעת הסיכונים באמצעות ניתוח תהליך, זיהוי סיכונים אפשריים והגדרה של נקודות בקרה (Control Point) שמטרתם למנוע ממוצרים שאינם בטוחים להגיע אל הציבור הרחב. כאן, יועץ בטיחות מזון המנוסה של חברת אמירים הוא איש המקצוע המלווה את תהליך הטמעת התקן ועומד לרשות הנהלת המפעל בייעוץ ופתרון נקודות ספציפיות לאורך התהליך.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022