כפתור פתיחת טופס דברו איתנו
כפתור סגירת טופס רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן
נווט אלינו
סקר קרקע הסטורי

סקר קרקע הסטורי


סקר היסטורי הוא השלב הראשון בתהליך בדיקת הקרקע החשודה כמזוהמת. מטרתו העיקרית היא הכרות עם האתר ויכולת לתכנן את המשך הבדיקה בו. בסקר היסטורי לא נעשה שימוש בדיגום הקרקע והוא כולל בדיקת מסמכים ונתונים ובדיקת הפעילות בעבר ובהווה.

את הסקר ההיסטורי יש לבצע בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה ובסיום הסקר ההיסטורי מוגש מסמך מסכם למשרד לאיכות הסביבה ובעקבותיו מחליטים לגבי המשך הבדיקה.

אילו נתונים נאספים בסקר ההיסטורי?סקר קרקע הסטורי

ראשית, נאספים נתוני רקע על האתר. מי רשום על שם האתר, מהו מיקומו המדויק, מתי החל השימוש בו והאם יש לו מעמד חוקי. לאחר מכן עושים בדיקה פיזית. בודקים את סוג הקרקע, כמות המשקעים השנתית, אילו אתרים אחרים נמצאים בסמוך לו, מערכות השקיה, מערכות ניקוז וביוב, אזורי חלחול של מים ועוד.

לאחר מכן נבדקת הפעילות עצמה של האתר, האם יש שימוש בחומרים מזהמים ומסוכנים, האם יש היתרי רעלים, פינוי חומרים מסוכנים, איזו פסולת מייצר האתר, איך מפנים אותה, דרכי גישה לאתר וכד'. כמו כן נבדקים מפות טיפוגרפיות של האתר,  מפות גיאולוגיות, הימצאותם של אתרים רגישים בקרבת מקום, תצלומי אויר ועוד.

כל הנתונים הללו נאספים באמצעות מסמכים, שאלונים וראיונות הנעשים על ידי הסוקר. לאחר קבלת המסמכים נעשים  סיורים פיזיים באתר כדי לוודא שהנתונים הרשומים במסמכים תואמים את פני הדברים.

הסקר מתמקד בעיקר באזורים החשודים כמזוהמים וכן בדיקה של בורות ספיגה, מערכות ניקוז ושפכים, הצנרת ומכלי אחסון שונים.

הסוקר מנתח את הנתונים ומציין את פוטנציאל הזיהום שקיים באתר מבחינת סוגי מזהמים, ספיגתם בקרקע ואילו תשתיות קיימות באתר למניעת זיהומים. ניתוח המידע כולל את סוגי המזהמים החשודים שקיימים והערכה כמותית שלהם. 

מה קורה בסיום הסקר ההיסטורי?

בסיום הסקר ניתנות המסקנות המתייחסות לאפשרות קיומו של זיהום ולדרגתו. ככל שיש חשד שדרגת הזיהום גבוהה יותר כך ידרשו שלבי המשך לבדיקה מעמיקה של הקרקע.  

את הסקר ההיסטורי מגישים עם כל המסמכים, תיאור המשתנים השונים והסקת המסקנות. זאת בנוסף למסמכים, צילומים, איורים, מפות וכל מסמך שיכול לתת את התמונה המלאה על האתר.

הסקר ההיסטורי מאפשר ליועץ הסביבתי ולאנשים מטעם הרשויות  להבין האם קיים זיהום בקרקע ומה הם הדרכים שכדאי להמשיך לבדיקתו.

אם נדרשתם לבצע סקר היסטורי, אנחנו באמירים נסייע לכם ונדריך אתכם בתהליך מול הרשויות השונות ומול המשרד להגנת הסביבה.

פנו אלינו וניתן לכם מענה מקצועי.