הובלת חומרים מסוכנים

‏ הכנת מפעלים לדרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא הובלה ואחסון חומ"ס (חומרים מסוכנים). ‏
‏ ההכנה כוללת קביעת השילוט המתאים והכנת דפי בטיחות בעברית והתאמת ‏
‏ המפעל לדרישות החוק בכל הקשור לאחסון והובלת חומ"ס. ‏

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022