סקר מכין ‏/ מקדים לפני ניטור סביבתי

‏‏הכנת סקר מכין לפני ביצוע ניטור סביבתי‏

הסקר מבוצע באמצעות בודק מוסמך ממעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה.

על פי תקנת מנהל הבטיחות לביצוע סקר מקדים לצורך קביעת "תכנית ניטור תעסוקתי", נדרש כל מפעל לבצע סקר מקדים אחת לשנתיים.


‏בדיקת המפעל/ארגון בעמידה בכל החוקים והתקנות בנושא הבריאות ‏‏ התעסוקתית הרלוונטיים למפעל.‏
שרות זה כולל המלצות לביצוע ניטור סביבתי והדרכת הגורמים הרלוונטיים ‏‏ במפעל לביצוע פיקוח רפואי לעובדים עם גורמים מזיקים.‏


מהסקר ניתן לקבל מידע לגבי עמידת המפעל/ארגון בכל החוקים והתקנות ‏בנושא הבריאות התעסוקתית הרלוונטיים למפעל.‏

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022