החזון של אמירים

לראות מעבר לקיים

בריאות ואיכות הסביבה הינן זכויות יסוד זמינות ואפשריות עבור כל אדם.

מטרתנו ליצור חברה בה כל אדם נהנה מעבודה וחיים בסביבה בריאה ובטוחה.

אנו עושים זאת ע"י העברת ידע מקצועי והטמעתו בחיי הפרט והארגון, מניעת מחלות ויצירת סביבה נטולת מפגעים.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022