הכנה ויישום סקר סיכונים בעבודה

‏ביצוע סקרי סיכונים בריאותיים/גהותיים במפעלים וארגונים

‏סקר הסיכונים מהווה בסיס להערכת החשיפה ופעולות למניעתה בהתאם ‏‏ לצורך. סקר זה מהווה גם חלק אינטגרלי של תוכנית בטיחות ושל תקן‏‏ 18001‎ .

הכנת סקר סיכונים בעבודה, יכול להציל ארגונים ולמנוע פגיעות בחיי עובדים.
ארגונים מתמודדים עם סכנות, אתגרים והפתעות שעלולים להוציא אותם מן המסלול ולהביא לפגיעה במוצר, בלקוחות, בארגון עצמו ובעובדיו. אחת הדרכים לנהל ולהתמודד עם הסיכונים היא הכנת סקר סיכונים בעבודה, תוכנית מניעה שממפה את כלל הסיכונים העומדים בפני הארגון. 

מהו סקר סיכונים בעבודה?

סקר סיכונים הוא תהליך שמבוצע במטרה למפות את כלל הסיכונים שעומדים בפני הארגון חומרתם וההסתברות שיקרו, מתוך כוונה למנוע סכנות שאינן מוגדרות כסכנה ברמה סבירה. כל ארגון מתמודד עם סיכונים והפתעות שעלולים לפגוע בהתנהלות השוטפת שלו וביכולת ההתקדמות, וסקר סיכונים בעבודה מסיייע לארגון להיות מוכן לבעיות הללו ולהתמודד איתן.


להלן דוגמא לטבלת סקר סיכונים בעבודה:

טבלת המחשה לסקר סיכונים בעבודה

  מדוע זה כל כך חשוב?

בעזרת מיפוי הסיכונים והבנת הדרכים בהן ניתן להתגבר עליהם מכין הארגון את העובדים למקרה בו הסיכון מתרחש. כאשר מוכנים למצב קיצון הרבה יותר קל להתמודד ואף למנוע אותו, לכן סקר סיכונים חשוב כל כך.

בסופו של דבר הכל מתחיל במודעות, ובעזרת הסקר תגבר מודעותם של מנהלי החברה ועובדיה למצבי הקיצון איתם עלול להתמודד הארגון. סקר הסיכונים – הכנת תכנית לניהול סיכונים מופיעה בתקנה: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול  2013- הבטיחות) ,התשע׳׳ג.


חידוש עיקרי בתקנה החדשה:

  • מעבר מניהול "ריאקטיבי "של הבטיחות לניהול  לניהול "פרואקטיבי." 
  • ניהול סיכונים פרואקטיבי:  חיזוי תרחישי אירועים אפשריים • איתור גורמיהם • מתן המלצות לפעילות מתקנת • הטלת אחריות על גורמים במערך הבטיחות  • לביצוע המלצות לפעילות מתקנת  בקרה על ביצוע ההמלצות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית 2013- לניהול הבטיחות) ,התשע׳׳ג, פרק ג' :הוראות חובה בתכנית לניהול הבטיחות,  5 : פרק ניהול סיכונים במקום העבודה שבו יפורטו נושאים אלה 4 : (א )ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול את השלבים האלה :

  1.  זיהוי גורמי סיכון
  2. הערכת סיכונים 
  3. ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים
  4. קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים.
  5. יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים

מה הם שלבי הפעולה של הכנת סקר סיכונים?

הכנת סקר סיכונים תיעשה על ידי גורם מקצועי ובעל ניסיון רב שנים בתחום בו נערך הסקר, ושלבי ההכנה יהיו מבוססים על שלושה חלקים עיקריים:
1.    איתור, זיהוי ומיפוי של פוטנציאל הסיכונים העתידיים בסביבת העבודה.
2.    תכנון פעולת הארגון וסביבת העבודה כך שהסיכונים העתידיים בארגון יצטמצמו למינימום. 
3.    תכנית ביצוע מפורטת הכוללת גם מעקב ופיקוח על יישום מסקנות הסקר.

תקן ישראלי 18001 

זהו תקן לניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית המאפשר לחברות לשלוט בסיכוני בריאות ובטיחות, תוך קידום רווחת העובדים וסביבת עבודה בטוחה.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022