זיהום מים – מה גורם לכך וכיצד מונעים?

מקורות המים שלנו בישראל נמצאים בסיכון מתמיד של זיהומים בעקבות שפכים, דלקים, פסולת מוצקה ותוצרים תעשייתיים שונים. מדינת ישראל עושה מאמצים רבים לטפל בזיהומי המים וזה מתבצע באמצעות משאבי המשרד להגנת הסביבה.

הזיהום וצעדי המנע 

כשבאים לטפל בזיהומי המים יש להתייחס לגורמים המזהמים וגם למשאבי המים. מנתונים שפורסמו עולה שברחבי העולם כ-14,000 אנשים מתים מדי יום עקב זיהום מים.מניעת זיהום מים וטיפול בגורם המזהם

איכות המים מושפעת מגורמים רבים כמו משקעים, אקלים, סוג קרקע, צמחייה, גיאולוגיה, תנאי זרימה, מי תהום ומעשה אדם.

אנו עדים לאיום גדול על איכות המים אשר נגרם ממקורות נקודתיים של תעשיות ורשויות מקומיות, זיהום מים בעקבות חוסר זרימה , פעילויות כמו כרייה, זיהום מים מתחנות דלק, פיתוח עירוני, זיהום לא נקודתי כולל גם חומרים שונים, משקעים ומזהמים רעילים וחקלאות  אשר משפיעים אף הם על איכות המים ועל התפתחות מושבות חיידקים. (תופעה זו נפוצה בעיקר בבנייני מגורים שם לא תמיד הזרימה היא קבועה והזיהום נוצר לאחר שהמים כבר עברו התפלה וטיהור בדרך לצרכן).

אין להשוות דרישה לאיכות מים המיועדים לשתייה למים המיועדים למטרות אחרות כגון חקלאות ותעשיות מסוימות, ועל כן ההתייחסות לכל ייעוד מים תהיה שונה.

  • מי תהום ובארות מים עלולים להזדהם במפגש בין זיהום תעשייתי ותוואי נחל לדוגמה.
  • מים עלולים להזדהם דרך מתקני המים במשרדים ובבתי מגורים עקב מסנן בו התפתח זיהום מיקרוביאלי ומסכנים את בריאות המשתמשים במים.
  • צנרת המים עלולה להזדהם -צינור חלול וחשוך בו יש לחות הגורמת להתפתחות זיהום מיקרוביאלי.
  • ייתכנו גם זיהומים ממתכות כבדות וחומרים נוספים.

מניעת זיהום מים

ראשית יש לוודא את סוג הזיהום במים, למצוא אם קיימות חריגות בפרמטרים המזהמים, לגלות את מקור החריגה והסיבה, לבצע דיגום במעבדה מוסמכת לפי כללים נוקשים מלקיחת הדגימה, תנאי הבאתה למעבדה ושיטות אנליזה מתאימות לקבל תוצאות לחריגות, ולטפל לפי הנדרש.

צעדי המניעה יהיו בהתאם לחוקי זיהום המים מטעם המשרד להגנת הסביבה, בכל מקרה, חשוב לדעת, מדינת ישראל מקיימת פעילות עניפה ביעילות רבה בכל הקשור לטיפול בזיהומי מים.

בנוסף לתקנות, מניעת זיהום מים והטיפול במניעת זיהומי מים כולל בקרה רציפה, פיקוח ואכיפה של הגורמים האחראים בארץ על הארגונים הגורמים לזיהום המים. בארץ יש שימוש נרחב בשיטות שונות שנועדו לטיהור מים ושמירה על איכות המים. ניתן לראות בעקבות כך שיפור ממשי באיכות המים.

מתקני טיהור השפכים תורמים גם כן רבות לחקלאות כאשר מי השפכים עוברים טיהור כדי שיוכלו לשמש להשקיית שטחי חקלאות, בכך נעשה שימוש חוזר במים שכמובן מחליף את השימוש במי השקיה. זיהום במי תהום/בארות יטופל על ידי תאגידי המים האחראים על הבדיקות שימוש בהכלרה כחיטוי למים (כלור הינה חומר מחטא ומתפרק).

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022