כפתור פתיחת טופס דברו איתנו
כפתור סגירת טופס רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן
נווט אלינו
סקרי קרקע וסקרי גז קרקע

סקרי קרקע וסקרי גז קרקע


בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה יש לבדוק מזהמים בקרקע החשודה כמזהמת. לשם כך יש לבצע סקר קרקע וסקר גז קרקע.

סקר קרקע

סקר קרקע נעשה באמצעות דיגום הקרקע, איסוף דגימות מהקרקע או מגזים בקרקע. לאחר שנבדקה הקרקע ונמצאו בה מזהמים המחייבים בדיקה מעמיקה יותר, נעשית קדיחת חורים בקרקע לאיתור מוקדי הזיהום ואזורי התפשטותם.סקרי קרקע וגז קרקע

הקידוח נעשה הן בצורה אורכית והן בצורה רוחבית. בקידוח נעשה שימוש בשיטת "דחיקה ישירה" באמצעותה מוחדר "שרוול דיגום" אל תוך הקרקע. השימוש בשרוול מאפשר הגדרה של עומק הקידוח וכך אינו מפר את תוואי הקרקע.

דוגמאות הקרקע נאספות מהשרוול ונשלחות למעבדה אשר מוסמכת לבצע בדיקה של ריכוז המזהמים.

דיגום ערמת קרקע ודיגום מוודא

אלו נעשים שלא במסגרת סקר הקרקע, אלא לאחר חפירה של קרקע הידועה או חשודה כמזוהמת. את הדיגום יש לעשות לפני הפינוי מהשטח. הדיגום נעשה מכל מיני מקומות בערמה והדוגמאות נשלחות  למעבדה אנליטית לניתוח הממצאים.

דיגום הערמה ובדיקתה נעשים כדי להחליט לאן כדאי לפנותה. דיגום מוודא הוא דיגום של דפנות וקרקעית הבור שנוצר מהחפירה. הדיגום נעשה באופן ידני. פעולה זו נעשית כדי לוודא שלא נותרו מזהמים בקרקע, ואם כן, יש להמשיך ולחפור כדי להוציאם. הבדיקה נעשית עד שאין ממצאים מזהמים בקרקע.

להנחיות ונהלים בטיפול בקרקעות מזוהמות של משרד הגנת הסביבה.

סקר גז קרקע

כאשר יש חשד לזיהום מחומרים נדיפים, עושים סקר גז.  לפעמים צריך לאתר את מקור הזיהום ולעיתים את פריסתו. זיהום גז מתבטא באדים רעילים שעלולים לפגום בבריאות.

בדוגמי הגז יש חומר סופח והוא מוכנס לתוך חור שנקדח בקרקע למשך ארבע עשרה יום. במהלך תקופה זו נספחים גזי הקרקע הנמצאים בסביבה הנבדקת. לאחר מכן מוצא הדוגם, ונשלח למעבדה כדי למצות את חומרי הזיהום ולבדוק את ריכוזם.

שיטה נוספת של דיגום גז קרקע היא על ידי שימוש במיכל - קניסטר, אליו מועברת דגימת גז. את הקניסטר מחברים לצינור שמוחדר לקרקע ובאמצעות תת לחץ נשאב גז לתוכו. הדגימה מועברת לבדיקה כימית וניתן לבחון את ריכוזי הגז בהשוואה לערכי הסף שנקבעו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

מצאי סקרי הקרקע והגז מאשרים ליועץ הסביבתי לאשש או להפריך אם קיים זיהום בקרקע בה קיים האתר ובאמצעותם ניתן לגבש החלטות לגבי ביצוע פעולות נוספות בקרקע, למשל פעולות שיקום.

אם עליכם לבצע סקרי קרקע וסקרי גז קרקע, אנו באמירים נוכל לסייע לכם ולהדריך אתכם בתהליך ובניהול התקשורת מול הרשויות השונות והמשרד להגנת הסביבה.